Big Gold
JC939
RM70


Full of Gold
JC938
RM168


Gong Xi Fa Cai Pig
JC907
RM50


Fook Flower 2
JC905
RM50


CNY Flower 2
JC903
RM45


CNY Flower 3
JC902
RM45


Perfect Prosperity
JC810
RM50


Jelly Cup Cake (Gold)
JC809
RM55


CNY Pineapple
JC808
RM30


Gong Xi Fa Cai 2
JC807
RM70


God of Prosperity
JC806
RM60


CNY Gold
JC800
RM50


CNY Fish
JC799
RM25


CNY Pack
JC798
RM50


Super Wong
JC645
RM90


Ang Pow
JC608
RM50


Fatt Cai Jelly Box
JC606
RM50


Fatt Fok Gold
JC603
RM160


Gong Xi Fa Cai Snake Gold Cup
JC509
RM36


Snake with Fok
JC508
RM50


Gong Xi Fa Cai Gold
JC507
RM50


Jelly Cup Cake (CNY)
JC506
RM24


Happy Wong Year
JC505
RM65


Happy Snake Year
JC504
RM65


Gong Xi Fa Chai Set
JC500
RM48


CNY Flower
JC365
RM50


Fatt Chai
JC364
RM65


Just Fok
JC363
RM50


Fung Sui Fish
JC350
RM180


Prosperity Fish
JC329
RM45


Small Bites (Peach)
JC261
RM3


Small Bites (Prosperity Fish)
JC258
RM3


Fook Flower
JC217
RM45


Prosperity
JC200
RM45


Happy New Year
JC197
RM45


Double Fish
JC174
RM50


1688 Gold
JC1688
RM108


Pineapple
JC104
RM90